METODIKA NSTAVE MUZIČKE KULTURE I


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUČINIĆ