METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira nastavni program za likovnu kulturu za prvih pet razreda osnovne škole; 2. Organizuje i osmišljava časove likovne kulture u odnosu na konkretna likovna područja; 3. Pravi pripremu za blok- čas likovne kulture; 4. Prikazuje primjere časova sa tematskim i motivskim sadržajem; 5. Organizuje nastavu koja je vezana za estetsko uređenje prostora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ1x1
14B+8S+3P
ANA MILJKOVAC1x1
14B+8S+3P
1x1
14B+8S+3P