PEDAGOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ2x1
15B+10S+6P
1x1
15B+10S+6P