PEDAGOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ