FIZIČKO VASPITANJE SA VJEŽBAMA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije, objasni i praktično primjnjuje osnovne terminološke pojmove vezane za osnovna sredstva fizičkog vježbanja; 2.Ovlada osnovnom tehnikom sadržaja nastavnog plana (atletike ,gimnastike,plesova i sportskih igara), demonstrira i praktično realizuje; 3.Uoči reakcije i interese učenika za fizičkim vježbanjem i u skladu sa tim prilagodi sadržaje, metode i oblike rada; 4.Dijagnostifikuje i kontinuirano prati uticaj fizičkog vježbanja na rast i razvoj učenika; 5.Determiniše deformitete posturalnog statusa učenika i primjenjuje korektivne vježbe za pravilno držanje tijela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN LJUBOJEVIĆ