ANDRAGOGIJA


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti osposobljen da: - Objasni osnovne andragoške pojmove i kategorije; - Razlikuje osnovna područja obrazovanja odraslih; - Obrazloži ključne karakteristike učenja odraslih; - Objasni specifičnosti obrazovno-nastavnog procesa odraslih i ulogu nastavnika u tom procesu; - Povezuje koncepciju doživotnog učenja sa vlastitom potrebom za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
15B+7S+8P
MIOMIR DESPOTOVIĆ2x1
15B+7S+12P