Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. upotrebljava likovni materijal za crtanje, slikanje, vajanje, grafiku i primijenjenu umjetnost; 2. komponuje crtež, sliku, skulpturu, grafiku i predmet iz oblasti primijenjene umjetnosti koristeći različite likovne tehnike; 3. demonstrira upotrebu likovnih tehnika; 4. objašnjava korišćenje likovnih elemenata na primjerima sopstvenih i tuđih crteža, slika, skulptura , grafika i predmeta iz oblasti primijenjene umjetnosti; 5. skicira i dizajnira reklamu ili obavještenje za sopstveni posao uz pomoć savremenih medija. 6. manipuliše mekim i tvrdim vajarskim materijalima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija