Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. planira nastavu muzičke kulture; 2. razgraniči važne pojmove o muzičkim izražajnim sredstvima vrstama i formama koje omogućavaju kod učenika bolje razumijevanje muzike; 3. razvija interesovanje, odgovornost i smisao za različite oblike učestvovanja u muzici; 4. planira muzičku nastavu kompleksno, tako da svojim aktivnostima i sadržajima doprinosi opštem i muzičkom razvoju učenika; 5. vrednuje znanja učenika u različitim oblicima (verbalno i praktično).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija