VOKALNO -INSTRUMENTALNA NASTAVA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ1x2
25B+2P
VESNA VUČINIĆ2x1
25B+2P