TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz oblasti teorije fizičkog vjezbanja i sporta; 2.Analizira principe, sisteme i metode i njihovu primjenu u radu sa učenicima na času fizičkog vaspitanja: 3.Razumije objektivne zakonitosti funkcionisanja i razvoja fizičke kulture; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi mogućnost korelacije sa sadržajem drugih predmeta: 5.Analizira složene veze i odnose koji djeluju u fizičkoj kulturi; 6.Formira profesionalne poglede i uvjerenja o značaju fizičke kulture u nastavnom procesu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO BJELICA1x1
25B+3S+7P
BOJAN MAŠANOVIĆ1x1
25B+3S+7P