INTERDISCIPLINARNE OSNOVE PRIRODNIH NAUKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOJE SUNDIĆ2x1
29B+1S
2x1
29B+1S