OSNOVE ORGANIZACIJE NASTAVE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Vrednuje značaj Didaktike u procesu organizovanja vaspitno-obrazovnog rada 2. Obrazlaže značaj adekvatnog odabira nastavnih metoda, sredstava i oblika rada 3. Objašnjava procese vrednovanja u nastavi 4. Opisuje pripremanje i planiranje nastave 5. Upotrebljava stečena znanja u procesu usvajanja sadržaja iz metodika nastave različitih predmeta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA TODOROVIĆ3x1
24B+5P
KATARINA TODOROVIĆ2x0
2x0
MILENA KRTOLICA2x1
24B+5P

Realizacija nastave posredstvom Zoom apikacije

OBAVJEŠTENJE

Nova objava - 04.04.2020 00:54

Nova objava - 27.03.2020 01:35

Nova objava - 23.03.2020 23:34

Nova objava - 23.03.2020 08:53