METODIKA UPOZNAVANJA PRIRODE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 1. Planira aktivnosti iz oblasti upoznavanja prirode; 2. Umije da odabere adekvatne metode i oblike rada u pripremanju aktivnosti oblasti upoznavanja prirode; 3. Zna oblasti istraživačkih aktivnosti djece predškolskog uzrasta; 4. Odabira adekvatna sredstva neophodna za realizovanje aktivnosti; 5. Obrazlaže materijalne uslove neophodne za realizovanje aktivnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO ĐUKANOVIĆ