MATEMATIKA / OSNOVNI ELEMENTI /


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN MIĆANOVIĆ