INTEGRISANI KURIKULUM U PREDŠKOL. VASPITANJU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - tumači formiranje mentalnog leksikona, lingvističke teorije i formiranje rečenice, - objašnjava teoriju recepcije, - primjenjuje logičke metode u organizaciji i realizaciji praktičnih aktivnosti, - integriše različite programske ciljeve i sadržaje u praksi, - koristi tematsko planiranje u radu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN MIĆANOVIĆ