RUSKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: 1. Piše i razumije pisani tekst na odgovarajućem nivou. 2. Sluša i razumije govoreni tekst na odgovarajućem nivou. 3. Napiše kraće, jasne i razumljive forme pisanog teksta. 4. U govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet. 5. Tečno i neusiljeno iskaže svoje mišljenje o temama obuhvaćenim planom za ovaj predmet. 6. Učestvuje u komunikaciji sa izvornim govornikom ruskog jezika bez velikog napora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x
1S
NATALIJA MILIKIĆ2x
1S