Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1.Pravilno primjenjuje prvi i drugi kondicional, vremenske klauze, indirektni govor, kao i indirektna pitanja. 2.Samostalno piše formalna i neformalna pisma (pismo prijatelju, molba, žalba, prijava za posao, cv i sl.) 3.Osmisli i sastavlja pismene i usmene dijaloge vezane za različite društvene kontekste (u restoranu, prodavnici, na telefonu i sl.). 4.Samostalno prevodi jednostavne, kraće tekstove na crnogorski jezik sa temama iz svakodnevnog zivota. 5.Prevodi sa engleskog jezika na crnogorski, kao i sa crnogorskog na engleski proširene i složene rečenice, kao i kraće paragrafe. 6.Samostalno dalje usavršava sve jezičke vještine (razumijevanje teksta, čitanje, pisanje, govorenje, prevođenje i sl.).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ2x1
25B+15S
SAŠA SIMOVIĆ2x1

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK IV -PREDAVANJE