Semestar: 4
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA VUČKOVIĆ
BILJANA MASLOVARIĆ
NADA ŠAKOTIĆ