Urbane funkcije i strukture


Semestar: 5
ECTS: 4.2
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije osnovne urbane procese i uticaje koji oblikuju savremene gradove 2. Identifikuje probleme u funkcionisanju urbanih aktivnosti u realnom prostoru 3. Kritički analizira kriterijume i indikatore kvaliteta urbane strukture 4. Istražuje i predlaže savremene oblike transformacija urbanih struktura 5. Adekvatno interpretira rezultate rada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vlahović Sanja AF
2x1
3S+3P

Perović Svetlana AF2x1
3S+3P