Geodezija


Semestar: 5
ECTS: 1.6
Status: O
Fond: 1+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Geodezija: 1. poseduje osnovna znanja o primeni različitih tehnologija prostornog prikupljanja podataka; 2. sposoban je da primeni kartografsku interpretaciju prostornih formi u različitim projekcijama; 3. poseduje osnovna znanja o primeni geodetskih podloga u urbanističkom projektovanju i planiranju; 4. razumije primenu inženjerske geodezije u postupcima prenošenja projektovane geometrije na teren; 5. poseduje osnovna znanja o primeni savremenih geodetskih tehnologija za potrebe arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija