Statika konstrukcija


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Statika konstrukcija: 1. Razumije osnovne koncepte dimenzionisanja elemenata konstruktivnih sistema; 2. Ima adekvatno znanje o karakteristikama materijala i njihovim osobinama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija