Geodezija


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Radovan1x1
18B+20S+9P
1x1
18B+20S