Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje


Semestar: 7
ECTS: 2.4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovnu problematiku urbanističkog planiranja i projektovanja u teoriji i praksi 2. Ispita aktuelne politike urbanog planiranja i projektovanja 3. Kritički ocijeni karakter planskog dokumenta 4. Rješava manje zahtjevne probleme u procesu prostornog i urbanističkog planiranja i projektovanja 5. Adekvatno predstavi rezultate rada.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Svetlana AF2x1
32B+13S+2P