Upravljanje projektima u arhitekturi


Semestar: 7
ECTS: 2.4
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Organizacija građenja imati znanja o: 1. Osnovnim principima organizacije građenja i tehnološkim procesima; 2. Građevinskoj mehanizaciji i izboru mehanizacije; 3. Finansijskim faktorima u zavisnosti od moguće tipologije objekta, konstruktivnog sistema i izbora specifikacija i njihov uticaj na arhitektonski projekta; 4. Mehanizmima kontrolisanja troškova tokom izrade projekta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mitrović Ratko2x1
2B