Sintezni projekat V


Semestar: 7
ECTS: 10.4
Status: O
Fond: 3+0+5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sintezni projekat V: 1. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – zdravstveni objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komatina Dragan3x1
25B+13S+1P


Paunović-Žarić Sanja
2.5x1
25B+13S+1P

Alihodžić-Jašarović Ema
2.5x1
25B+13S+1P