Planiranje seoskih naselja


Semestar: 7
ECTS: 4.2
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Planiranje seoskih naselja: 1. Posjeduje znanja o seoskim naseljima i fizičko geografskim faktorima za potrebe njihovog planiranja. 2. Sposoban je integrisati znanja srodnih disciplina u sveobuhvatno znanje o prostornom planiranju seoskih naselja. 3. Sposoban je da izradi i predstavi projekte različite tipologije, razmjere i složenosti, u ruralnim kontekstima, koji zadovoljavaju estetske i tehničke zahtjeve, a koristeći niz odgovarajućih tehnika. 4. Posjeduje znanja o planiranju seoskih naselja i sposoban je da ih koristi u izradi prostorno planske dokumentacije, 5. Sposoban je sažeti i prezentovati usvojena saznanja o planiranju seoskih naselja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Doderović Miroslav2x1
7B
1x1
7B

Đurović-Mašanović Nevena
1x1
7B