Sintezni urbanistički projekat II - završni rad


Semestar: 8
ECTS: 23.4
Status: O
Fond: 8+12+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sintezni urbanistički projekat – diplomski rad: 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte urbanizma i urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na izradu urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje građenja na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi idejni urbanistički projekat različite namjene i tipologije, koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Svetlana AF5x1
7B+17P


Popović G.Svetislav3x1
7B+17P


Bajić-Šestović Jelena
4x (1B+3S)
7B+17P

Vlahović Sanja AF
4x (1B+3S)
7B+17P

Đurović-Mašanović Nevena
4x (1B+3S)
7B+17P