Metodologija naučnog istraživanja


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja: 1. Posjeduje znanja o metodama i postupku izrade naučno-istraživačkog rada, kao i njegovoj tehničkoj obradi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija