Sociologija


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Razlikuje škole i pravce u sociologiji - Koristi osnovne sociološke termine - Analizira društvene determinante kao okvir ponašanja pojedinca i grupe - Prepoznaje bitne sociološke pretpostavke koje su od značaja za teoriju političkih nauka - Identifikuje sličnosti i razlike, kako u sadržinskom, tako i u metodološkom smislu, između sociologije i njoj srodnih nauka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija