Nauka o upravljanju


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Analizira pojam, karakteristike i elemente organizacije kao društvene pojave - Ilustruje i obrazloži uticaj upravnih organizacija na razvoj društva - Sagleda subjektivni element upravne organizacije i njegove karakteristike (službenike, službenička etika) - Analizira pojam, karakteristike i značaj upravljanja - Obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira istorijski razvoj uprave

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Milan FPN3x1S
2S+6P


Jeknić Ivan
1x1S
2S+6P