Političko ponašanje


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: razumije i objasni razvoj bihejvioralne grane političkih nauka, objasni i razlikuje tri osnovna klasična pristupa objašnjavanju političkog ponašanja: sociološko-politički, psihološko-politički i ekonomsko-politički, razumije osnovne koncepte u okviru discipline političko ponašanje, samostalno analizira političko ponašanje kroz instrumentarij usvojenih klasičnih pristupa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera2x1
12B+14S+12P