Ljudska prava


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - razumije ljudska prava, njihov multidisciplinarikarakter i njihove pravne zaštite na međunarodnom i nacionalnom planu, - poznaje pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, EU i Savjetu Evrope, kao i na nivou UN-a, - razvije kulturu ljudskih prava i asertivnosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević-Đuranović Bojana2x1
11B+16S+44P
1x1
11B+16S+44P