Politička sociologija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bakrač Vladimir2x1
19P


Nemanja Stankov
1x1
19P