Radno pravo


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni radno pravo kao posebnu granu prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava - Kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada - Objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava - Objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektuvnih prava iz radnog odnosa - Objasni ostvarivanje prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović-Zvicer Vesna3x1
20B+17S+44P
x1

Jeknić Ivan
1x1
20B+17S+44P