Socijalna politika u praksi


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 0+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni načine funkcionisanja sistema socijalne i dječije zaštite kao i svih onih organizacija u društvu koje se bave oblašću socijalne politike - Prepozna vrijednosti, etičke principe i stavove socijalnog rada i socijalne politike kroz institucionalno djelovanje - Primjenjuje teorijske koncepcije i saznanja socijalne politike u praksi, kroz uočavanje odnosa teorije i prakse - Analizira područja socijalne politike sa praktičnog aspekta - Doprinese unapređenju oblasti socijalne politike uočavajući nesklad između teorijskog pristupa i praktičnim primjenama pristupa ove oblasti kroz društveni sistem

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đečević Mehmed
2x1
3S+4P