Socijalna politika


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni fundamentalne socijalno-političke koncepcije i razumije funkcije socijalno-političkih doktorina ; - Razlikuje ideološke, ekonomke i političke matrice savremene socijalni režima; - Razumije institucionalnu strukturu i različite etape razvoja države blagostanja; - Analizira najznačajnije primjere kreiranja socijalno-političkih mjera i instrumenata; - Opiše ulogu i sadržaj socijalnih reformi; - Objasni svrhu monitoringa i evaluacije u procesu sprovodjenja socijalno političkih mjera.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janković Uglješa2x1
4S+21P
1x1
4S+21P