Socijalni rad u grupi


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit studnet će moći da: - Nauči da formira grupu kao visokoorganizovanu skupinu ljudi. - Razlikuje grupu od mase i onemogući pretvaranje grupe u masu. - Nauči što je vođa grupe, što je lider i kako se rukovodi grump. - Savlada metode grupnog socijalnog rada, vještine rada sa grupom. - Nauči das am organizuje terapijsku grupu u raznim institucijama: Centru za socijalni rad, školi, domu za mlade, domu zdravlja, odjeljenju bolnice nekom klubu … - Nauči koordinira grupom kao dio terapijskog tima u radu sa psihijatrijskim bolesnicima, liječenim alkoholičarima, adolescentima… - Savlada način valorizacije rada u grupi. - Piše plan i program za grupni socijalni rad.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Predrag 2x1
22B+12S+(1+2)P


Đečević Mehmed
1x1
22B+12S+(1+2)P