Metode i tehnike socijalnog rada


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni pojmove u socijalnom radu; - Analizira rad organa starateljstva; - Primeni metode i tehnike socijalnog rada u zaštiti dece, odraslih i starih lica; - Primeni znanja u preventivnoj, razvojnoj i protektivnoj praksi socijalnog rad; - Primeni savremene teorijske pristupe, naučna saznanja i praktične aspekte socijalnog rada sa pojedincima, porodicama i društvenim grupama; - Pruži podršku i pomoć korisnicima usluga socijalnog rada; - Prati i primenjuje novine u struci uz poštovanje etike socijalnog rada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čekerevac Ana3x1
22B+10S+(1+13)P
1x1
22B+10S+(1+13)P