Upravno pravo


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi predmet Upravno pravo, student će biti u mogućnosti da: - Obrazloži pojam uprave sa političkog, društvenog, pravnog i praktičnog stanovišta - Uporedi upravne sisteme u organizacionom i funkcionalnom smislu - Analizira organizaciju i elemente javne uprave u strukturi države - Objasni upravno pravno kao granu prava i obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira pojam, vrste i karakteristike upravnog nadzora i kontrole - Obrazloži upravni postupak, njegove faze i karakteristike

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Milan FPN2x1
21B+8S+7P


Jeknić Ivan
1x1
21B+8S+7P