Uvod u empirijska istraživanja


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavićević Veselin2x1
21B+13S+(1+5)P