Međunarodni odnosi


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje najvažnije subjekte međunarodnih odnosa - Tumači osnovne faktore međunarodnih odnosa - Povezuje odnose teorije i istorije međunarodnih odnosa - Objašnjava najvažnije tokove u dinamici savremenih međunarodnih odnosa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević Boris3x1
1B+1S+6P


Savić Marko
1x1
1B+1S+6P