Ljudska prava


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- razumije ljudska prava, njihov multidisciplinarikarakter i njihove pravne zaštite na međunarodnom i nacionalnom planu, - poznaje pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, EU i Savjetu Evrope, kao i na nivou UN-a, - razvije kulturu ljudskih prava i asertivnosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučinić Nebojša2x1
1S+24P
1x1
1S+24P