Institucije EU


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni nastanak i razvoj evropske političke integracije - Analizira funkcionisanje najvažnijih institucija EU (Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament, Savjet EU) - Objasni proces međuinstitucionalne saradnje na nivou EU nakon usvajanja Lisabonskog ugovora - Analizira problem demokratskog deficita Evropske unije - Opiše ulogu i ukaže na najvažnije primjere djelovanja EU na međunarodnom planu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nemanja Stankov


Vuković Ivan