Istorija novinarstva


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni razvoj novinarstva od antičkog doba do XXI vijeka - Poveže savremene trendove u novinarstvu sa njihovim začecima u prošlosti - Protumači uticaj tehnologije na dalji razvoj novinarstva i promjene na tržištu - Procjeni ulogu publicista, izdavača, novinara koji su ostavili trag u istoriji novinarstva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ružić Nataša2x1
4S+37P


Laković Bojana
1x1
4S+37P