Savremeni politički sistemi


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Darmanović Srđan3x1
1S+18P


Batrićević Nemanja
1x1
1S+18P