Novinarska stilistika (sa funkcionalnom stilistikom)


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- biti osposobljeni za javnu komunikaciju - masovnu, interpersonalnu, diplomatsku, - usavršiti jezičko znanje (norme standardnog jezika) i naučiti značaj uskladjivanja jezičkog, neverbalnog i izvanjezičkog ponašanja, - moći da definišu stilističke pojmove i postupke, - objasne značajke pojedinih funkcionalnih stilova, - razlikuju tekstove prema stilskim signalima njihove pripadnosti pojedinom funkcionalnom stilu, - naučiti da uskladjuju svoje ponašanje sa sociolingvističkim zahtjevima i kriterijumima (naročito izbor izražajnih sredstava), - ovladati vještinom govora (ostvarivanje postavljenog cilja komuniciranja) u različitim vidovima i formama masovnog komuniciranja (razgovornog, administrativnog, književno-umjetničkog, novinarskog, publicističkog stila), - biti pripremljeni i za one djelatnosti koje su povezane s jezikom i komunikacijom (izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Miloš2x1S
10P