Političko ponašanje


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student koji položi ispit, biće u mogućnosti da: razumije i objasni razvoj bihejvioralne grane političkih nauka, objasni i razlikuje tri osnovna klasična pristupa objašnjavanju političkog ponašanja: sociološko-politički, psihološko-politički i ekonomsko-politički, razumije osnovne koncepte u okviru discipline političko ponašanje, samostalno analizira političko ponašanje kroz instrumente usvojenih klasičnih pristupa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera2x1
2S+14P