Međunarodni odnosi


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Prepoznaje najvažnije subjekte međunarodnih odnosa - Tumači osnovne faktore međunarodnih odnosa - Povezuje odnose teorije i istorije međunarodnih odnosa - Objašnjava najvažnije tokove u dinamici savremenih međunarodnih odnosa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević Boris3x1S
4S+9P


Savić Marko
1x1S
4S+9P