Međunarodno javno pravo


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - razumije načela međunarodno pravnog poretka, - razumije funkcionisanje međunarodnog javnog prava, kroz sticanje znanja o njegovim subjektima, objectima i činjenicama, - poznaje pravne mehanizame sudske i kvazisudske zaštite, kao i poziciju međunarodnog prava u političkoj realnosti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučinić Nebojša2x1S
6S+20P
1x1S
6S+20P