Savremeni politički sistemi II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Darmanović Srđan2x1S
23S+17P


Nemanja Batrićević
1x1S
23B+17P