Istorija Evrope III


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni važne društvene i političke procese u Evropi u XX vijeku, - analizira uticaj boljševičke revolucije i Velike ekonomske krize na društveno-politički razvoj evropskih država u periodu između dva svjetska rata, - prepoznaje najznačanjije faktore koji su doveli do nastanka i širenja fašizma u Italiji i nacizma u Njemačkoj; - procijeni razvoj kulture i nauke u Evropi i svijetu tokom XX vijeka - ukaže na značaj formiranja vojno-političkih saveza u Evropi pred početak Drugog svjetskog rata, - ocjenjuje proces obnove Evrope nakon Drugog svjetskog rata i faktore koji su doveli do nastanka Hladnog rata; - vrednuje nastanak novih pokreta i fenomena (Antikolonijalna revolucija, trka u naoružanju, Hladni rat, Detant); - objašnjava raspad socijalističkih i komunističkih sistema u Evropi, značaj tih događaja na međunarodnom planu i procese razvoja liberalnih demokratija u post-socijalističkim društvima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Saša 2x1S
21S+6P
1x1S
21S+6P